ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 510

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12217 / 26.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 02.12.2021 - 08:42
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Некачени видеозаписи към постоянните комисии 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12230 / 30.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 02.12.2021 - 08:35
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12229 / 30.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 02.12.2021 - 08:29
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12221 / 29.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 29.11.2021 - 16:42
ОТНОСНО

от проф. д-р В. Р., проф. д-р Д. П., д-р П. С., от д-р В. Д., Г. И., относно: Изграждане на специализирана детска болница в Община Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12222 / 29.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 29.11.2021 - 14:25
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Състоянието на някои от осветителните тела в парка на гр. Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12217 / 26.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 29.11.2021 - 13:39
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Некачени видеозаписи към постоянните комисии 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12219 / 29.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 29.11.2021 - 13:31
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Установено нарушение 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12218/ 29.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 29.11.2021 - 13:26
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Установено нарушение

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12216 / 26.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 29.11.2021 - 12:22
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов - общински съветник от ПП СДС, относно: Организация на автомобилното движение в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12203 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.11.2021 - 15:19
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Подновяване на напречна пътна маркировка

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12166/ 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.11.2021 - 15:14
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на официални документи
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12170/ 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:29
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България/Зелено движение", относно: Интегриране  на градската мобилност в Gоogle Maps

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО № 08 - 00 12140 / 16.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 16.11.2021 - 15:42
ОТНОСНО

от наемателите на сергийни маси и обекти на ЦП "Краснодар", гр. Бургас, относно: Съдействие за по-добри условия и справедливи наемни цени, съобразени с актуалната икономическа обстановка 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12133/ 15.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 16.11.2021 - 15:34
ОТНОСНО

от М. Атанасов - член на УС на СНЦ "Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962", относно: Намаляване на наемите за ползвани общински терени с поне 50%

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12093/ 27.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 16.11.2021 - 10:38
ОТНОСНО

от К. Д. К., относно: Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12138 / 16.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 16.11.2021 - 10:23
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Неспазване на част от клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от всички общински съветници 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12135 / 15.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 16.11.2021 - 09:58
ОТНОСНО

от И.Т. и Т. Т. относно:Решение № II-175/04.07.2005г по адм.д.№ 780/2004 на БОС

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12134 / 15.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 16.11.2021 - 09:48
ОТНОСНО

от И.Т. и Т. Т. относно:Решение № 566/05.05.2020г по касационно адм.д.№3198/2019 на АСБ 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12130 / 15.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 15.11.2021 - 10:06
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Правилника на Общински съвет - Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12042 / 18.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 12.11.2021 - 14:58
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Нерегламентирано преминаване на тежкотоварни камиони през кв. Долно Езерово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12127 / 12.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 12.11.2021 - 14:42
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. "Лом", кв. Долно езерово, гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12125 / 12.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 12.11.2021 - 14:41
ОТНОСНО

от инж. Георги Спасов - общински съветник от ПП БСП, относно: Поставяне на шахта в кв. Долно езерово

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12120 / 10.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 10.11.2021 - 15:32
ОТНОСНО

от Ч. Г. Г. , относно: Непредоставяне на информация

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12117 / 09.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 09.11.2021 - 17:06
ОТНОСНО

от С. Николов - председател на БК "Черноморец Бургас", относно: Финансово подпомагане

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12115 / 08.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 08.11.2021 - 14:52
ОТНОСНО

от А. З. - представител на "БЕСТ СПОРТ 1962", относно: Прекратяване на договор 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12114 / 08.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 08.11.2021 - 14:44
ОТНОСНО

от Михаил Хаджиянев - председател на Общинска избирателна комисия, относно: Решение за прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия в съответната кандидатска листа 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12084 / 25.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 27.10.2021 - 12:20
ОТНОСНО

от А. Събев - председател на Яхтклуб "Черноморец Бургас", относно: Намаляване на общинския наем за спортна база на кайт секцията 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 08 - 00 12062 / 18.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.10.2021 - 17:06
ОТНОСНО

от Н. Гавраилов - председател на СКВТ НЕПТУН - БУРГАС, относно: Провеждане на приятелски турнир по водна топка 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12037 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.10.2021 - 13:36
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на пътната мрежа в кв. Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ