ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 885

ПИТАНЕ 08 - 00 13904 / 28.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 28.03.2023 - 13:44
ОТНОСНО

от Георги Георгиев - общински съветник от БСП, относно: Изсъхнали клони на дървета пред бл.38 в жк. "Изгрев"
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13901 / 27.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 28.03.2023 - 11:14
ОТНОСНО

от  Ч. Г., относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13902 / 27.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 28.03.2023 - 10:54
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов - общински съветник, относно: Готовност на Приморски парк - Бургас за летния сезон 2023 г.
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13893 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:58
ОТНОСНО

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Жалба от Ч. Г.
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13891 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:46
ОТНОСНО

от С. П. К., относно: Изграждане на пешеходни пътеки 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13890 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 14:48
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Мадлен Мутафян - общински съветници от БСП, относно: Мерки за опазване на общинската собственост в Община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13896 / 24.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 14:40
ОТНОСНО

от Костадин Андонов - общински съветник от ДБГ, относно: Липса на инфраструктура в кв.Сарафово 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13888 / 21.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.03.2023 - 10:10
ОТНОСНО

от Г. Атанасов - началник отдел ИП ОД МВР Бургас, относно: Предоставяне на заверено копие на Протокол на ПКПВ от заседание, проведено на 24.01.23 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13889 / 21.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.03.2023 - 10:04
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Разписание на автобусните линии от и до терминал Меден Рудник
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13883 / 17.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 21.03.2023 - 16:46
ОТНОСНО

от Т. Кишкин - управител на "Адвенчър Фасилити Консептс енд мениджмънт" ООД, относно: Прекратяване на договор

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13887 / 20.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 21.03.2023 - 16:21
ОТНОСНО

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно:  Решение по т.43 от Заседание №49/28.02.2023г на ОБС-Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 13881 / 17.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.03.2023 - 09:31
ОТНОСНО

от А. Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка №589/2023
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОТЕСТ 08 - 00 13876 / 16.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.03.2023 - 09:25
ОТНОСНО

от Щ. Димитров - прокурор в Районна прокуратура, гр. Бургас, относно: Разпоредбите на чл.15, т.1, т.2 и т.3, чл.16, чл.17, ал.1 и ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4, чл.34а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13879/ 16.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.03.2023 - 09:19
ОТНОСНО

от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Годишен план за дейността на Дирекция "Вътрешен одит" в Община Бургас през 2023 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13874 / 16.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.03.2023 - 09:04
ОТНОСНО

от Т. Бохосян - изпълнителен директор на "Търговска лига - Глобален аптечен център" АД, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ  за завишаване на допустимия Кинт в УПИ VII-842 в кв.68 за новото крило "Мама и аз" на МБАЛ "Сърце и мозък"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13871 / 15.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 16.03.2023 - 14:48
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Промяна на системата на сметоизвозване на улици с една активна лента за движене

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13869 / 14.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.03.2023 - 11:54
ОТНОСНО

от Р. Сабах - представляващ фирма “ДИ-М ГРУП” ООД относно: Предоставяне на документи

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13868/ 13.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.03.2023 - 11:52
ОТНОСНО

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Търговски обект "Гъбката"
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 13864 / 10.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 14.03.2023 - 12:34
ОТНОСНО

от д-р В. Джендов, относно: Иновативен Протонен Ускорител 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13862 / 09.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.03.2023 - 14:02
ОТНОСНО

от общински съветници от Общински съвет - Бургас, относно: Изтичащ договор на веригата Lafka на територията на Община Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13861/ 08.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.03.2023 - 16:58
ОТНОСНО

от Росица Темелкова - и.ф. Администрaтивен ръковoдител -  Председател на Окръжен съд - Бургас, относно: Препис-извлечение на протокол от общо събрание на съдиите в Окръжен съд - Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13859 / 07.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.03.2023 - 16:43
ОТНОСНО

от Т. Г., относно: Таксиметрова стоянка пред болница"Сърце и мозък" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13784 / 16.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.03.2023 - 16:38
ОТНОСНО

от Р. Д. Сабах - представляващ фирма “ДИ-М ГРУП” ООД относно: Искане за становище за обект "Гъбката" дали е приместваем обект по чл.56 или непреместваем по чл.120 от ППЗТСУ
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОТЕСТ 08 - 00 13857 / 02.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 06.03.2023 - 14:15
ОТНОСНО

от А. Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Преписка №362/2023 на Административен отдел при ОП- гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13796 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 13:32
ОТНОСНО

от Евелина Михалева и Димчо Грудев – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Тенис корт в кв.Сарафово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13785 / 16.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 11:50
ОТНОСНО

от Иван Иванов  - общински съветник от  ПП "Средна европейска класа", относно: Приходи от "Синя зона", Зелена зона" и "Зона с комбиниран режим" за 2022 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13783 / 16.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 16.02.2023 - 10:32
ОТНОСНО

от Костадин Андонов - общински съветник от ДБГ, относно: Липса на контейнери за растителни отпадъци в кв.Сарафово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 13778 / 15.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.02.2023 - 16:41
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13773 / 13.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 14.02.2023 - 10:17
ОТНОСНО

от инж. М. Порязов - директор на Областно пътно управление-Бургас, относно: Ремонт на пропаднало пътно платно 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08-00 13772 / 13.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.02.2023 - 15:25
ОТНОСНО

от А. К., Л. П., Й. С. и Х. Ш., живущи и собственици на гаражи в блок №118 вх.7 на ж.к Братя Миладинови, относно: Възражение срещу проект към докладна записка за разширение обхвата на "Синя зона" в частта "паркинг 9", "подзона 27", поради възпрепятстване достъпа до гаражите

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ