ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от d.kostadinova на

Наредба за символиката и отличията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол №26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол №10 от 26.04.2016 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т.2, Протокол №19/26.01.2021 г.

Отличия на Община Бургас

  • Символи на Община Бургас

Герб на Община Бургас
- Знаме на Община Бургас
- Ден на град Бургас
- Девиз на Община Бургас

  • Знаци на гр.Бургас

Печат на Община Бургас
Почетна книга

  • Отличия и звания на гр. Бургас

Кавалер на "Сребърният кръст на св. Николай"
- Почетен съветник на Община Бургас
- Почетен гражданин на Община Бургас
- Медал за достойна служба
- "Ключът от кулата" на Община Бургас
- Почетна значка на Община Бургас

Официалният празник на град Бургас е на шести декември. Празника на града съвпада с честването на големия църковен празник – Никулден.