Важни съобщения

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Публикувано от g.chanakova на

РАЗПОРЕЖДАНЕ
На основание чл. 8, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано от g.chanakova на

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, изр.4 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.11.2023 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 22.11.2023 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния резаседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на дневен ред