График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ 2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 09.06.2021 - 14:14
Крайният срок за входиране на докладни записки е 18.06.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

Обявява конкурс за длъжността управител на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ - БУРГАС” ЕООД

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:25
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.37 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 14.05.2021г. ( Протокол № 21) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА...

Обявява конкурс за длъжността управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС" ЕООД

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:23
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.37 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 14.05.2021г. ( Протокол № 21) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА...

Обявява конкурс за длъжността управител на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС" ЕООД

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:15
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.37 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 14.05.2021г. (Протокол № 21) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Вт., 27.04.2021 - 11:23
От 5-ти май стартира втората сесия за 2021 година по програмата за съфинансиране съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ 2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 09.06.2021 - 14:14
Крайният срок за входиране на докладни записки е 18.06.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

Обявява конкурс за длъжността управител на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ - БУРГАС” ЕООД

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:25
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.37 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 14.05.2021г. ( Протокол № 21) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА...

Обявява конкурс за длъжността управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС" ЕООД

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:23
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.37 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 14.05.2021г. ( Протокол № 21) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА...

Обявява конкурс за длъжността управител на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС" ЕООД

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:15
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.37 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 14.05.2021г. (Протокол № 21) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №22 ОТ ДАТА 26.05.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 27.05.2021 - 09:41
СЪДЪРЖАНИЕ
На 26.05.2021 год. (сряда) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...