ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Ср., 08.09.2021 - 16:18
Поради интензивно променящата се епидемична обстановка и високия брой заболели през последните дни, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвратяване нивото на заразата, предвид Заповед...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 08.09.2021 - 15:40
Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.09.2021 г. (понеделник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Ср., 28.07.2021 - 10:52
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че след проведено заседание на Председателския съвет към Общински съвет - Бургас е взето решение, че следващото редовно заседание на Общински съвет - Бургас ще се...
  • 0
  • 1
  • 2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 08.09.2021 - 15:40
Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.09.2021 г. (понеделник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ОБЯВЛЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 16.08.2021 - 10:38
ОБЯВЛЕНИЕ Публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 г. ще се проведе присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. Допуска се присъствието на по...

ПОКАНА

Гергана Чанакова на Пет., 06.08.2021 - 09:10
ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Ср., 28.07.2021 - 10:52
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че след проведено заседание на Председателския съвет към Общински съвет - Бургас е взето решение, че следващото редовно заседание на Общински съвет - Бургас ще се...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 27.07.2021 - 14:20
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...