ОТЧЕТИ

Общ брой отчети: 10

ОТЧЕТ № 08 - 00 11968 / 27.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 29.09.2021 - 09:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет , взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2021 - м. юли 2021 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 11493 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 11:26
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2020 г. до 30.04.2021 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 11178 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 17:36
ОТНОСНО

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите проведени в периода месец юли, 2020 г. -  месец декември, 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 11088 / 25.01.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 27.01.2021 - 16:52
ОТНОСНО

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2020 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 10795 / 13.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 16:40
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 10524 / 14.09.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 15.09.2020 - 15:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет , взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2020 - м. юни 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 10111 / 14.05.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 14.05.2020 - 16:37
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 30.10.2019 г. - 30.04.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 9734 / 10.02.2020 г.

Деан Бончев на Вт., 11.02.2020 - 09:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет , взети на сесиите, проведени в периода месец юни 2019 - месец декември 2019 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 9628 / 27.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 03.02.2020 - 10:50
ОТНОСНО

отчет от Веселин Пренеров - председател на Експертната комисия за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 9572 / 14.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 15.01.2020 - 15:09
ОТНОСНО

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2019 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ