ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 12.05.2022 - 16:33
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

НА ЖИВО СЕГА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 12.05.2022 - 16:33
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЯРА И НАДЕЖДА - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 20.04.2022 - 16:12
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.13 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 15.02.2022г. (Протокол № 32) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 20.04.2022 - 16:09
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.33 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол № 36) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 20.04.2022 - 16:07
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.33 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол № 36) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 20.04.2022 - 15:58
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.33 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол № 36) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...