Входящи писма

 

Общ брой входящи писма: 215

ПИСМО 08 - 00 15584 / 15.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от родители, учители и членове на Обществения съвет на ДГ "Златното ключе", относно: Молба за удължаване периода на пенсиониране на г-жа М. Бойчева 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО - ИСКАНЕ 08 - 00 15574 / 10.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от К. Д. К., относно: Глобяване на търговците от БАБХ поаради липса на процедура за издаване на разрешения за преместваеми обекти по чл.56  от ЗУТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15572 / 10.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Д. Г. , относно: Предложение за многоетажен паркинг - Краснодар, локация №3 в анкетата на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 15570 / 09.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Ветрен“, кв. „Банево“ 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15569 / 08.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Силвия Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и публикуване на НАРЕДБА № H-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15568 / 07.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Мариета Тимнева-Рохова и арх. Дилян Георгиев, относно: Дефекти и ремонтни дейности на територията на квартал "Лозово" и квартал "Долно Езерово"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15565 / 26.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от А.Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
 

СИГНАЛ 08 - 00 15564 / 26.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от живущите в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 15, 16, 19, 20, 21, 22, 65, 71, 72, 113 и 114, относно: Довършителни ремонтни дейности на улица 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15527 / 16.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Фани Семерджиева - председател на ОИК Бургас, относно: Искане за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15546 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Р. П., относно: Запитвания и предложения свързани с паркирането 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 15545 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от А. Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка № 2199/2024 

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 15544 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от А. Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка № 2849/2024 

СТАНОВИЩЕ 08 - 00 15537 / 17.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от И. Влаев - председател на настоятелството на Национална занаятчийска камара, относно: Уведомяване на органите на местно самоуправление на Бургас за посещение на директора на КЦ "Морско казино", гр.Бургас в офиса на НЗК 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15522 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Агитационни материали на партия „СБОР“ в градския транспорт 

ЖАЛБА № 08-00 15473 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от пенсионери и членове на сдружението "БАПО" и искане за проверка, относно: Отказан достъп до пенсионерски клуб от председателката на сдружението, липса на финансова прозрачност и използване на помещението не по предназначение. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15476 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от  арх. Дилян Георгиев и адв. Христина Хаджиатанасова - общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Ремонтни дейности по ул."Индустриална"
 

ПИСМО 08 - 00 15451 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас , относно: Отпускане на средства по Правилник за реда на предоставяне на целеви  финансови средства от Общински здравен фонд 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15456 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Предвиждания за полагане на улично осветление на ул. „Хоризонт“ в кв. „Крайморие" 

ПИТАНЕ 08 - 00 15458 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариета Тимнева-Рохова  – общински съветник от ПП МИР, относно: Предложението на „Бургасбус" за ново разписание на автобуси 7 и 7А за делнични и почивни дни при частично затваряне на улица „Одрин"
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 15440 / 09.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Б. Станкушев - директор на Фондация "Антикорупционен фонд", относно: Достъп до обществена информация 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15443 / 10.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Достъп до информация за официален регистър на пенсионерските клубове, състав, актуализация на данни и други сведения
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15448 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Обществени поръчки
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15447 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Искане за държавен терен в кв."Сарафово"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15436 / 09.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. Ветрен 

ПИТАНЕ 08 - 00 15435 / 09.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в в.з „Боровете“‘ кв. Банево и нередовно обслужване на контейнерите за боклук 

ПИTAНЕ 08 - 00 15428 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Велоалея, свързваща Бургас и кв. „Сарафово