Входящи писма

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой входящи писма: 25

РЕШЕНИЕ №292 - МИ/29.11.2023 г. от ОИК

Публикувано от g.chanakova на

Решение № 292-МИ/29.11.2023 г. от ОИК, относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

ПИСМО 08 - 00 14726 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Христо Бозов -  Ректор на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” Бургас, относно: Намаление на местните данъци и такси за Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 14725 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ИСКАНЕ 08 - 00 14716 / 27.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от З. Н. Атанасова - Председател на СНЦ "Анимал Хоуп България" - Бургас, относно: Предоставяне на терен за ползване и отглеждане на безстопанствените животни, за които организацията полага грижи към този момент 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 14718 / 28.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Становища по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ 2024) 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 14703 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Областна администрация - Бургас, относно: Възлагателен акт от Д. Христов-прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас, погрешно изпратен в Областна администрация 

ПИТАНЕ 08 - 00 14709 / 24.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Ограничен достъп до общински имот в землището на с. Димчево, на брега на яз. Мандра 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 14710/ 24.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Самонастаняване и незаконно строителство в общински имоти по северния бряг на яз. Мандра 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 14686 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Липса на възможност за автомобилен достъп до входове 1,2,3 и 4 на бл.10 в к-с Меден Рудник
 

РЕШЕНИЕ №291 - МИ/16.11.2023 г. от ОИК

Публикувано от g.chanakova на

Решение № 291-МИ/16.11.2023 г. от ОИК, относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник 

МОЛБА № 08-00 14662 / 15.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от живущите в блок 93 на ж.к Братя Миладинови, относно: Подписка в подкрепа на  разширение на обхвата на Синя зонa в ж.к "Братя Миладинови", паркинга пред бл.93 и бл.89А, гр.Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 14660 / 15.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Ч. Г., относно: Отменяна на чл.5 ал.9 от Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ 08 - 00 14634 / 13.10.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от председателите на СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - П. Тограмаджиян, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Проблеми създавани от сем.Стойчеви - треньори на ПК "Бриз"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

МОЛБА № 08-00 14656 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от А. Коджабашев - представляващ АКВТ "НАФТЕКС", относно: Предоставяне на финансови средства за турнир по вдигане на тежести -  "Иван Абаджиев"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

РАЗПОРЕЖДАНЕ 08 - 00 -14654 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Х. Колев - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Сигнал свързан с компетенцията на Общински съвет