График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.12.2021 - 13:39
Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.12.2021 г. (петък). Мястото за провеждане на постоянните комисии ще бъде обявено допълнително. Заседанието на ОбС ще се проведе на 20.12.2021 г...

ПОКАНА

Гергана Чанакова на Ср., 01.12.2021 - 12:30
На 6-ти декември, Никулден, Общински съвет – Бургас ще проведе тържествено заседание, на което ще бъдат връчени отличия на удостоените с почетно звание за 2020 и 2021 г. заслужилите жители...
  • 0
  • 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.12.2021 - 13:39
Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.12.2021 г. (петък). Мястото за провеждане на постоянните комисии ще бъде обявено допълнително. Заседанието на ОбС ще се проведе на 20.12.2021 г...

ПОКАНА

Гергана Чанакова на Ср., 01.12.2021 - 12:30
На 6-ти декември, Никулден, Общински съвет – Бургас ще проведе тържествено заседание, на което ще бъдат връчени отличия на удостоените с почетно звание за 2020 и 2021 г. заслужилите жители...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 30.11.2021 - 16:13
СЪДЪРЖАНИЕ
На 30.11.2021 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Ср., 17.11.2021 - 14:58
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че заседанията на постоянните комисии ще се проведат по публикувания график, в сградата на Община Бургас, Зала №1 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. XXVIII-то редовно...