ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ДЕЙСТВАЩ ДО

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен сроксчитан от датата на публикуване на настоящия Проект за предложения и становища по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол № 6/ 30.01.2024 г.

Срокът за депозиране на предложения и становища по Проекта, публикуван за обществени консултации, е 30 дни, вр. с чл. 26, ал. 4, предл. първо от Закона за нормативните актове, като те могат да бъдат представени в деловодството на Общински съвет — Бургас, на адрес — гр. Бургас, ул. „Александровска" №26, както и изпратени на следния електронен адрес: maya.boshtodorova@burgas.bg.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ