СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД

Публикувано от g.chanakova на

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД

 

След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет- Бургас и оценка на Концепция за развитие на дружеството за следващите три години, Комисията за избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД:

1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса:

- Нели Славова Бойчева;

- Живко Костадинов Костадинов.

2. Недопуснати кандидати  - няма.

         3. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 13.03.2024г. от 13:30 часа в сградата на Община Бургас, стая 105.

 

 

 

СТАНИМИР АПОСТОЛОВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО“

 

КАТЕГОРИЯ