График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАРТ 2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 15.03.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 26.03.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ТУРИЗЪМ

19.03.2024 г.

вторник

09:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

19.03.2024 г.

вторник

10:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

19.03.2024 г.

вторник

11:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

19.03.2024 г.

вторник

12:00

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

19.03.2024 г.

вторник

13:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

19.03.2024 г.

вторник

14:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

19.03.2024 г.

вторник

15:00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

20.03.2024 г.

сряда

09:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

20.03.2024 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

20.03.2024 г.

сряда

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

20.03.2024 г.

сряда

12:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

20.03.2024 г.

сряда

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

21.03.2024 г.

четвъртък

09:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

21.03.2024 г.

четвъртък

10:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

21.03.2024 г.

четвъртък

11:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.03.2024 г.

четвъртък

12:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

21.03.2024 г.

четвъртък

13:00