График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ФЕВРУАРИ 2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 06.02.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.Заседанието на ОбС ще се проведе на 14.02.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС
СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

08.02.2024

четвъртък

09:00
ТУРИЗЪМ

08.02.2024

четвъртък

10:00
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

08.02.2024

четвъртък

11:00
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

08.02.2024

четвъртък

12:00
ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

08.02.2024

четвъртък

13:00
НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

08.02.2024

четвъртък

14:00
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

09.02.2024

петък

09:00
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

09.02.2024

петък

10:00
ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

09.02.2024

петък

11:00
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

09.02.2024

петък

12:00
ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

09.02.2024

петък

13:00
КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

09.02.2024

петък

14:00
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

12.02.2024

понеделник

09:00
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

12.02.2024

понеделник

09:30
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

12.02.2024

понеделник

10:30
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

12.02.2024

понеделник

11:30
ПРАВНИ ВЪПРОСИ

12.02.2024

понеделник

13:00