ВИДЕОАРХИВ И ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 30.01.2024 ГОДИНА