ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 31.08.2023 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 31.08.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 01.09.2023 - 09:34
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.08.2023 година...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 31.08.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 24.08.2023 - 15:40
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.08.2023 година...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 31.08.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 07.09.2023 - 15:38
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...