ЗАСЕДАНИЕ №50 ОТ ДАТА 11.04.2023 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №50 ОТ ДАТА 11.04.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 11.04.2023 - 16:25
СЪДЪРЖАНИЕ
На 11.04.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №50 ОТ ДАТА 11.04.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 06.04.2023 - 13:33
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 11.04.2023 година (вторник) от...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №50 ОТ ДАТА 11.04.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 18.04.2023 - 11:39
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...