Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 12:30
Категория: Докладни записки

от Димитър Людиев, Георги Дракалиев,Калояна Живкова, д-р Георги Митев,относно: Закупуване на система за мониторинг на качеството на въздуха и газ анализатор за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Април, 2018 - 16:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:35
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.4 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ "ИН ВИТРО" НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Април, 2018 - 15:26
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:15
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Април, 2018 - 15:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Април, 2018 - 15:02
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Април, 2018 - 12:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 14:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Април, 2018 - 13:16
Категория: Докладни записки

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Допълване на План-програма за работата на

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 13:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 10:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:18
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 10:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 10:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 09:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 09:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:36
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 09:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 09:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 09:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 09:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 09:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 09:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:35
Категория: Докладни записки

от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Бургаски пазари" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 14:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Април, 2018 - 11:24
Категория: Докладни записки

от Даниела Веселинова Иванова-Алексиева - управител на общинско дружество с ограничена отговорност "Иновационни системи - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 11:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Април, 2018 - 10:05
Категория: Проект на дневен ред, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 10:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 14:53
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 10:22
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2018 - 10:06
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Промяна на наименованията на социални услуги, делегирани от държавата дейности

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 10:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 14:22
Категория: Докладни записки

от  Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №781/30.03.2018 г., относно: Доклади за осъществени читалищни дейности на читалищата, намиращите се на територията на Община Бургас през 2017 г., съгласно чл. 26а, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 10:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Август, 2017 - 13:45
Категория: Входящи писма

от Султанка Матеева и живущи на ул. "Цар Симеон I" 131, бул. "Сан Стефано" №107, ул. "Константин Величков", относно:  Състояние на вътрешен път - общинска собственост прилежащ към блокове №131 на ул.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 09:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Април, 2018 - 09:36
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Сградата на бившето училище ”Христо Ботев” в с.Извор, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 09:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Април, 2018 - 09:25
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 09:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:30
Категория: Докладни записки

от Анета Димитрова Младенова - управител на "Чистота" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "Чистота" ЕООД
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:25
Категория: Докладни записки

от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Благоустройствени строежи" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:19
Категория: Докладни записки

от Петко Димитров Драгнев - управител на "БУРГАСБУС" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "БУРГАСБУС"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:14
Категория: Докладни записки

от Красимир Здравков Колев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:14
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.