Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2017 - 09:07
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за промяна на категорията на част от кварталите на гр. Бургас по смисъла на чл. 6 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 15:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Ноември, 2017 - 11:36
Категория: Новини, Проект на дневен ред

СЪОБЩЕНИЕ

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 11:10
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 10:43
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Жельо Иванов Михайлов за опрощаване на дължими държавни вземания

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 10:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2017 - 17:09
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение Юг” ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:18
Категория: Входящи писма

от Трендафилка Желева Стоянова, относно: Липса на ВиК мрежа в кв. Черно море, общ. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:46
Категория: Входящи писма

от Яна Георгиева Димова и родители на деца от детско-юношеска школа към ПФК "Нефтохимик", относно:  Условия, в които тренира ДЮШ към ПФК "Нефтохимик"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Август, 2017 - 10:30
Категория: Входящи писма

от СНЦ "СК Акулите" и ПК "Метропол", относно:  ПК "Бриз"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:18
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:26
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:22
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 09:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 08:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2017 - 13:31
Категория: Докладни записки

от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на те

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2017 - 08:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Ноември, 2017 - 11:42
Категория: Графици на заседания на комисии, Новини

Крайният срок за входиране на докладни записки е 01.12.2017 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 19.12.2017 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2017 - 11:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Ноември, 2017 - 10:43
Категория: Входящи писма

от "Макси Строй Бс" ЕООД и "Стройстил 2000" ООД, относно: Изменение на ОУП  в кв. 7, по плана на к-с "Славейков"
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2017 - 10:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Ноември, 2017 - 10:38
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Състоянието на площада пред главния вход на Държавна опера - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2017 - 10:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Ноември, 2017 - 10:34
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев- общински съветник, относно:  Недопустимият вид на монумента, посветен на загиналите в Балканската, Първата и Втората световни войни

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2017 - 10:34
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2017 - 16:09
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Ноември, 2017 - 10:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Ноември, 2017 - 16:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2017 - 17:57
Категория: Докладни записки

от д-р Людмил Трифонов за управителя на "Медицински център III - Бургас" ЕООД и Даниела Петкова за управителя на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД, относно: Отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на  „Диагно

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Ноември, 2017 - 16:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Ноември, 2017 - 11:08
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Кирил Петков - общински съветник, относно: Докладна записка на Димитър Николов - кмет на Община Бургас за приемане на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 – 2020г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Ноември, 2017 - 11:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Септември, 2017 - 10:13
Категория: Входящи писма

от Антон Коджабашев- зам.-председател на ПКМС, относно: Спортно училище "Юрий Гагарин" и Георги Марков назначен за учител по спорта вдигане на тежести

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2017 - 10:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Ноември, 2017 - 09:53
Категория: Входящи писма

от УС на Сдружение Регионална занаятчийска камара - Бургас, относно: Мерки за стимулиране и развитие на занаятите

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2017 - 10:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2017 - 09:20
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетна значка на Община Бургас“ на гражданина Николай Желев Танев 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2017 - 09:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2017 - 08:59
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 02 – „ПОД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2017 - 08:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2017 - 17:53
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на актуализирана план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на УПИ I, отреден – „за районен парк“, кв.45, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бур

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Ноември, 2017 - 15:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:34
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Ноември, 2017 - 14:58
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.