Димчо Грудев Грудев

СНИМКА
Димчо Грудев Грудев
СТРУКТУРА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС
СЪДЪРЖАНИЕ

Професия: Управител на хотели и ресторанти
Образование: ИМТ
Чужди езици: английски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2003 - 2007 г.; мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019г.
Акцент през мандата: Туризъм
Телефон за контакти: 0888 550 606

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9458 / 11.12.2019 г.

Деан Бончев на Ср., 11.12.2019 - 14:43
ОТНОСНО

от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, относно: Обособяване на специално място за временно пребиваване на туристически автобуси 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9524 / 08.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 17:14
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова, Виолета Илиева, Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9892 / 13.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 15:59
ОТНОСНО

от Калояна Живкова, Димчо Грудев и Веселин Пренеров - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изпълнение на общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и средния бизнес, както и превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10961 / 15.12.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.12.2020 - 12:00
ОТНОСНО

от Димчо Грудев - зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11332 / 29.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 29.03.2021 - 12:19
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОТИВИРАНО ИСКАНЕ № 08 - 00 11471 / 11.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 16:53
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - общински съветник, председател на ПККЧД, Красимира Маркович - общински съветник, председател на ПКБФ и Димчо Грудев - зам.председател на Общински съвет - Бургас относно: Поставяне на склуптурна композиция в памет на д-р Живко Радев

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
17.08.2021 г.