ПИСМО 08 - 00 15584 / 15.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от родители, учители и членове на Обществения съвет на ДГ "Златното ключе", относно: Молба за удължаване периода на пенсиониране на г-жа М. Бойчева 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА