НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ И КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от d.bonchev на

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г., изменена и допълнена: по т.11, Протокол № 42/28.10.2014 г., изм. и доп.-Протокол № 45/16.12.2014 г., изм. и доп. по т.9, Протокол № 51/28.04.2015 г.; по т.1, Протокол №9/29.03.2016 г.; по т.3, Протокол №16/30.08.2016 г.; по т.4, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.3, Протокол №28/27.06.2017 г.; по т.2, Протокол№36/19.12.2017 г.; по т.1, Протокол №39/27.03.2018 г.; по т.2, Протокол №48/25.09.2018 г.; по т.2, Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.5, Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2, Протокол №16/24.11.2020 г.; по т.10, Протокол №18/21.12.2020 г.; по т.2, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.; по т.3, Протокол №22/26.05.2021 г.; по т.1, Протокол №24/27.07.2021 г.; по т.3, Протокол №25/28.09.2021 г.; по т.3, Протокол №37/17.05.2022 г.; по т.2, Протокол №47/31.01.2023 г.; по т.1, Протокол №54/25.07.2023 г., по т. 3 и т. 7 от Протокол №10/23.04.2024 г.