Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“

Публикувано от d.bonchev на

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 23.04.2024 г., Протокол № 10, т. 15 (вх. № 08-00-15439) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ