ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15565 / 26.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от А.Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
 

КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА