График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АПРИЛ 2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 12.04.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 1 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 23.04.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС
ТУРИЗЪМ

16.04.2024 г.

вторник

09:00
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

16.04.2024 г.

вторник

10:00
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

16.04.2024 г.

вторник

11:00
ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

16.04.2024 г.

вторник

12:00
НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

16.04.2024 г.

вторник

13:00
КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

16.04.2024 г.

вторник

14:00
СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

16.04.2024 г.

вторник

15:00
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

17.04.2024 г.

сряда

09:00
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

17.04.2024 г.

сряда

10:00
ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

17.04.2024 г.

сряда

11:00
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

17.04.2024 г.

сряда

12:00
ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

17.04.2024 г.

сряда

13:00
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

18.04.2024 г.

четвъртък

10:00
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

18.04.2024 г.

четвъртък

11:00
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

18.04.2024 г.

четвъртък

12:00
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

18.04.2024 г.

четвъртък

12:30
ПРАВНИ ВЪПРОСИ

18.04.2024 г.

четвъртък

13:00