ПИСМО 08 - 00 15215 / 20.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Петрова - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка 4519/2023 г.
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА