ПИСМО 08 - 00 15216 / 20.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.кмет "Спорт и туризъм" на Община Бургас, относно: Протокол от комисия за разглеждане и проверка на документите на спортните клубове
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА