НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 20.12.2021 г., Протокол № 30, т. 4 (вх. № 08-00-12277) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ