НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1,  Протокол № 54/26.02.2019 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.30, Протокол №6/28.01.2020 г.