Иван Георгиев Станев

Иван Георгиев Станев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 07.07.1985 г.
Професия: Треньор
Образование: НБУ - мениджър стопанско управление; НСА - треньор по волейбол
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Развитие на спорта в Община Бургас; изграждане и подобряване на спортната инфраструктура
Телефон за контакти: 0897858294