ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано от g.chanakova на

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, изр.4 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.11.2023 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 22.11.2023 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

  1. ОбС 08-00-14657 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Бургас

 

  1. ОбС 08-00-14658 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на постоянни комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

  1. ОбС 08-00-14653 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на общински съветници за членове на комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт, и специализирани органи

 

 

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет – Бургас