Последна промяна

ОТ ДАТА: 01.12.2021 г.

обновено: 09:43:42
Дата на раждане: 08.07.1972 г. Професия: Икономист Образование: Висше - магистър "Публична администрация" Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП "Движение България на гражданите" Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: Екология и децентрализация Телефон за контакти: 0878
обновено: 09:43:32
Дата на раждане: 28.05.1982 г. Образование: Висше - бакалавър "Психология", магистър "Международен бизнес" Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: БСП за България Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: Образование Телефон за контакти: 0878 682 015
обновено: 09:43:11
Дата на раждане: 22.03.1971 г. Професия: Застраховател, финансист Образование: Висше - икономика Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: ПП СДС Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г. Телефон за контакти: 0886 430 200
обновено: 09:43:02
Дата на раждане: 20.10.1969 г. Професия: Професор Образование: Доктор по информатика Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: Наука и иновации; образование Телефон за контакти: 0889 528 287
обновено: 09:42:51
Дата на раждане: 28.09.1965 г. Професия: Инженер Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Образование; наука и иновации; здравеопазване и социални политики
обновено: 09:42:37
Дата на раждане: 07.06.1981 г. Професия: Архитект Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски, немски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Устройство на територията; култура Телефон за контакти: 0893 290 470
обновено: 09:42:25
Дата на раждане: 02.01.1965 г. Професия: Икономист Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Туризъм; здравеопазване; икономика и инвестиции Телефон за контакти: 0895 620 654
обновено: 09:42:15
Дата на раждане: 28.05.1971 г. Професия: Мениджър; главен счетоводител Образование: Висше - икономическо Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Икономика и инвестиции; финанси; морска индустрия Телефон за контакти: 0877 338 448

ОТ ДАТА: 30.11.2021 г.

обновено: 16:30:56
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.11.2021 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.12.2021 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, при
обновено: 16:26:02
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избиране на временно изпълняващ кмет на кметство с. Твърдица за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет
обновено: 16:18:47
Крайният срок за входиране на докладни записки е 19.11.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за
обновено: 16:18:34
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че заседанията на постоянните комисии ще се проведат по публикувания график, в сградата на Община Бургас, Зала №1 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. XXVIII-то редовно заседание на Общински съвет – Бургас през месец ноември, 2021 г. ще се проведе на 30
обновено: 10:48:26
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по
обновено: 10:47:53
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр.Бургас. Решението да се
обновено: 10:26:48
от Ч. Г., относно: Публикуване на официални документи
обновено: 10:26:17
от Ч. Г., относно: Подновяване на напречна пътна маркировка
обновено: 10:10:02
от наемателите на сергийни маси и обекти на ЦП "Краснодар", гр. Бургас, относно: Съдействие за по-добри условия и справедливи наемни цени, съобразени с актуалната икономическа обстановка
обновено: 10:09:45
от М. Атанасов - член на УС на СНЦ "Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962", относно: Намаляване на наемите за ползвани общински терени с поне 50%
обновено: 10:09:00
от К. Д. К., относно: Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Бургас
обновено: 10:08:40
от Ч. Г., относно: Неспазване на част от клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от всички общински съветници