Последна промяна

ОТ ДАТА: 26.10.2021 г.

обновено: 14:50:46
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, по предварително обявения график и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация.
обновено: 14:50:20
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСTOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.10.2021 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.10.2021 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред
обновено: 09:38:32
от Йордан Георгиев и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Финансовото подпомагане на спортните клубове от Община Бургас

ОТ ДАТА: 25.10.2021 г.

обновено: 17:27:39
от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България/Зелено движение", относно: Безопасността на детските площадки за игра в Община Бургас
обновено: 17:23:20
от Йордан Георгиев и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Дейност по вътрешен одит на Община Бургас
обновено: 17:20:07
от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България/Зелено движение", относно: Рушаща се сграда и активи на закрита общинска медия
обновено: 17:18:18
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Опасни и неугледни сгради по ул. "Александровска"
обновено: 17:15:48
от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Бетонни елементи на плаж "Бургас - Север"