Последна промяна

ОТ ДАТА: 17.05.2022 г.

обновено: 09:17:44
от заинтересованите лица, живущи в жилищни блокове бул."Стефан Стамболов"№71, бул."Демокрация" бл. №168, 166 и 164 , относно: Обособяване на зона за целогодишно платено паркиране (синя зона) в УПИ I и II, кв.9, по плана на ж.к "Братя Миладинови" гр.Бургас
обновено: 09:17:02
Медико-статистически и финансов отчет за 2022 г. от д-р Евелина Трошанова - управител на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД
обновено: 09:16:38
от "Света София Билдинг" ЕООД, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост в имот - общинска собственост, представляващ УПИ I - 233,298,300 в кв. 30а - имот с идентификатор №07079.501.236 по КК и КР на гр. Бургас
обновено: 09:15:07
от И. Ж. , относно: Издаване на разрешение за паркиране на инвалидно място
обновено: 09:12:21
Искане от Д. Д. - представител на живущите в бл. 65, к-с "Лазур", гр. Бургас, относно: Запазване организацията на движение
обновено: 09:11:34
от П. Качулов, относно: Отдаване под наем на помещения в подлеза на РУМ МЛадост, бул. "Стефан Стамболов"
обновено: 09:09:56
от д-р Евелина Трошанова - управител на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД, относно: Дейността на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД за 2021 г.
обновено: 09:09:00
от Г. Георгиев - председател на Фондация "Европа 21 век", относно: Финансово подпомагане на Фондация "Европа 21 век"
обновено: 09:07:56
от Т. К., относно: Удължаване на срока за внасяне на първи дължим наем и встъпване в договорно правоотношение с Община Бургас
обновено: 09:03:46
от И. Х. И., относно: Преференции при закупуване на карти за пътуване в градския транспорт
обновено: 08:56:59
от Георги Събев - председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство , относно: Частично финансиране на Международен морски форум "Синьото бъдеще - наша отговорност" - 2022 г. част от официалния календар на Община Бургас
обновено: 08:56:44
от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници от ДБГ, относно: Създаване на работна група с цел изработване на мерки за ограничаване популацията на гларусите на територията на Община Бургас
обновено: 08:56:27
от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена" и включването му в културния календар на Община Бургас за 2022 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието
обновено: 08:56:10
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
обновено: 08:55:54
от д-р Борис Петров Ангелов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово
обновено: 08:55:27
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за предстоящи участия на Европейски и Световни първенства
обновено: 08:55:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за логистична и финансова подкрепа на инициатива за провеждане в град Бургас на майсторски класове по художествена гимнастика от олимпийските шампионки на страната
обновено: 08:54:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана №19-00-197/26.04.2022 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД
обновено: 08:54:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред