Последна промяна

ОТ ДАТА: 26.09.2022 г.

обновено: 17:05:57
обновено: 14:19:49
от С. Иванов - в качеството си на управител и едноличен собственик на "Булпласт БГ" 1 ЕООД относно: Даване на съгласие за прехвърляне на права
обновено: 14:11:32
от З. Ш. С., относно: Закупуване на общински имот
обновено: 13:51:46
от Ч. Г., относно: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
обновено: 11:18:05
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №33/22.02.2022 г., по т.6, Протокол №41/14.09.2022 г.
обновено: 11:17:25
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №33/22.02.2022 г.
обновено: 11:16:44
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26
обновено: 11:15:40
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2 Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26

ОТ ДАТА: 23.09.2022 г.

обновено: 10:57:09
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 1, Протокол № 13/ 28.06.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.4, Протокол 36/19.12.2017 г., изм. с Решение №116 от 29.01.2018 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3026/2017 г., потвърдено с Решение №3553 от 12.03
обновено: 10:20:41
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 41 от проведеното на 14.09.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-13113 Декларация от общински съветници от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП „Движение България на гражданите“, ПП СДС, ПП ВМРО, „Демократична България“, ПП НФСБ, Коалиция „Ние гражданите“, ПП ДПС и

ОТ ДАТА: 21.09.2022 г.

обновено: 17:16:53
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 14.09.2022 г., Протокол № 41, т. 6 (вх. № 08-00-13147) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 17:02:04
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 14.09.2022 г., Протокол № 41, т. 5 (вх. № 08-00-13151) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 15:08:07
от Ч. Г., относно: Докладна записка 08-00-13168/02.09.2022г

ОТ ДАТА: 20.09.2022 г.

обновено: 14:54:48
от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация
обновено: 14:50:24
от Ч. Г., относно: Липса на правомощия, общинските съвети да приемат наредби на основание чл.99 ЗДП
обновено: 14:45:55
от Ч. Г., относно: Липса на правомощия, общинските съвети да приемат наредби на основание чл.22 ЗМСМА

ОТ ДАТА: 19.09.2022 г.

обновено: 15:15:35
от Б. М. Хлебаров - Общински координатор на ПП "Има Такъв Народ", относно: Възможности за паркиране в "Синя зона" и "Зелена зона" на двуколесни МПС
обновено: 15:14:32
от И. Митов - Председател на Управителния съвет на СНЦ " ФУТБОЛЕН КЛУБ ЗВЕЗДЕНБУРГ" относно: Актуализация на годишната субсидия на клуба
обновено: 15:12:19
от Ч. Г., относно: Искане за възобновяване на основание чл. 101, във вр. чл.99, ал.1 от АПК