Последна промяна

ОТ ДАТА: 03.02.2023 г.

обновено: 16:40:49
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.01.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение Проект Наредба за допълнение и изменение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
обновено: 16:12:12
от Ч. Г., относно: Дигитализация на Община Бургас
обновено: 16:05:22
Дата на раждане: 28.09.1980 г. Професия: Финансист Образование: Магистър "Публични финанси" Чужди езици: Английски, френски, руски Избран с политическа сила: БСП за България Участие в предишен ОбС: Не Телефон за контакти: 0899 906 761
обновено: 16:04:54
Дата на раждане: 25.11.1988 Професия: Инженер-телекомуникации Образование: Висше Чужди езици: Английски език Избран с политическа сила: ПП БСП Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Социална политика, насочена към младите семейства и хора в неравностойно положение
обновено: 16:04:13
от Васил Иванов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Разполагане на съоръжение за активни забавления
обновено: 11:30:29
Дата на раждане: 17.02.1975 г. Професия: Енергетик Образование: Висше Чужди езици: Румънски, руски Избран с политическа сила: ПП НФСБ Участие в предишен ОБС: Мандат 2015 - 2019 г. Акцент през мандата: Обществен ред; сигурност; екология Телефон за контакти: 0888 616 903
обновено: 10:10:23
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на Постоянната комисия по здравеопазване и Постоянната комисия по устройство на територията

ОТ ДАТА: 02.02.2023 г.

обновено: 08:44:13
от Т. Т., Р. И., М.Т., С. И. ,Т. В. и С. К. - наематели на класни стаи в НЕГ "Гьоте" гл.Бургас, относно: Двойно увеличение на наемната цена
обновено: 08:34:50
от Р. Д. Сабах - представляващ фирма “ДИ-М ГРУП” ООД относно: Заведена искова молба в Административен съд Бургас

ОТ ДАТА: 01.02.2023 г.

обновено: 08:54:32
от живущите в блокове 133, 134,118 наж.к Братя Миладинови, относно: Възражение срещу проект към докладна записка за разширение обхвата на "Синя зона" в частта "паркинг 11", "подзона 27"
обновено: 08:30:22
от Ч. Г., относно: Клубове на пенсионера
обновено: 08:25:07
от Н. Сидоренко - Председател на Съвета на директорите на "Сидоренко Холдинг"АД и управител на "Сидоинвест"ЕООД и А. Сидоренко - управител на "Сидоренко Фудтех" ЕООД, относно: Предприемане на спешни мерки за недопускане на проектирането и изграждането на жилищни сгради в непосредствена близост до
The website encountered an unexpected error. Please try again later.