ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Състав на комисията
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12230 / 30.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 02.12.2021 - 08:35
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12229 / 30.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 02.12.2021 - 08:29
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12217 / 26.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 29.11.2021 - 13:39
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Некачени видеозаписи към постоянните комисии 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12219 / 29.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 29.11.2021 - 13:31
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Установено нарушение 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12218/ 29.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 29.11.2021 - 13:26
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Установено нарушение

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ