ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13900 / 24.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:23
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13899 / 24.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:17
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по раздел V, т.1 от Правилата за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития, майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13892 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:03
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето 2023 година
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13883 / 17.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 21.03.2023 - 16:46
ОТНОСНО

от Т. Кишкин - управител на "Адвенчър Фасилити Консептс енд мениджмънт" ООД, относно: Прекратяване на договор

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13880 / 16.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.03.2023 - 09:23
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно:Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Общински имоти“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в Спортен комплекс „Парк Арена ОЗК“, находящ се в гр. Бургас, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13874 / 16.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.03.2023 - 09:04
ОТНОСНО

от Т. Бохосян - изпълнителен директор на "Търговска лига - Глобален аптечен център" АД, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ  за завишаване на допустимия Кинт в УПИ VII-842 в кв.68 за новото крило "Мама и аз" на МБАЛ "Сърце и мозък"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13872 / 15.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 16.03.2023 - 14:51
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“, находящ се в Община Бургас, Бургаски залив

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13869 / 14.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.03.2023 - 11:54
ОТНОСНО

от Р. Сабах - представляващ фирма “ДИ-М ГРУП” ООД относно: Предоставяне на документи

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 13864 / 10.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 14.03.2023 - 12:34
ОТНОСНО

от д-р В. Джендов, относно: Иновативен Протонен Ускорител 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13858 / 06.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.03.2023 - 16:27
ОТНОСНО

от д-р Атанас Димов Бошев - управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД, относно:Продажба на недвижим имот, дълготраен материален актив, включен в капитала на дружеството
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА