ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 18.10.2021 - 15:16
Уведомяваме Ви, че редовното Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 26.10.2021 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съответствие с чл...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.10.2021 - 14:40
Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.10.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...
  • 0
  • 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ПОКАНА

Гергана Чанакова на Пет., 06.08.2021 - 09:10
ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 27.07.2021 - 14:20
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пон., 26.07.2021 - 14:50
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „Бургаски пазари“ ЕООД...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пон., 26.07.2021 - 14:48
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД...

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 23.07.2021 - 14:37
СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД След извършена оценка на представените концепции за развитие на предприятието...