ЗАСЕДАНИЕ №39 ОТ ДАТА 28.06.2022 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №39 ОТ ДАТА 28.06.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 23.06.2022 - 16:05
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.06.2022 година...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №39 ОТ ДАТА 28.06.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 28.06.2022 - 14:15
СЪДЪРЖАНИЕ
На 28.06.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №39 ОТ ДАТА 28.06.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 01.07.2022 - 16:13
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 39 от проведеното на 28.06.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12891 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...