ДЕЙСТВАЩИ ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Гергана Чанакова на Пет., 10.03.2023 - 14:10
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 8, Протокол № 18/21.12.2020 г.; изменен и допълнен: по т. 3, Протокол №24/27.07.2021 г.; по т.1 от Протокол №49/28.02.2023 г.

Правилник за работата на фонд „Култура“ на община Бургас

Гергана Чанакова на Пет., 10.03.2023 - 14:07
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3 от Протокол №33/22.02.2022...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Гергана Чанакова на Вт., 03.01.2023 - 11:04
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20. 12. 2008 г. ; по...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС - БУРГАС"

Гергана Чанакова на Вт., 03.01.2023 - 10:59
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 18/21.12.2020 г.; изменен и допълнен: по т. 6, Протокол № 46/20.12.2022 г.

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Гергана Чанакова на Пон., 07.11.2022 - 09:15
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол №...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО”

Гергана Чанакова на Пон., 07.11.2022 - 09:09
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Ренета Райкова на Вт., 06.07.2021 - 10:42
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г.; по т.6, Протокол...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

Ренета Райкова на Пон., 08.03.2021 - 14:36
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 8/30. 03. 2004 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.1, Протокол...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТ"

Ренета Райкова на Пон., 04.01.2021 - 11:27
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.44, Протокол № 17/18.12.2012 г.; изменен и допълнен: по т.2, Протокол №24/28.02.2017 г., по т.9, Протокол №18/21.12.2020 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 07.08.2020 - 09:13
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 10, Протокол №7 /26.01.2016 г.; изменен и допълнен: по т.9, Протокол № 12/28.07.2020 г.

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Ренета Райкова на Пет., 07.08.2020 - 09:12
Приет с решение на Общински съвет по т. 6, Протокол №37 от 24.06.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.28, Протокол №6/28.01.2020 г., по...

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 08.06.2020 - 09:13
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 7, Протокол № 51/21.07.2011 г.; изменен и допълнен: по т.14, Протокол №7/26.01.2016 г.; отменен с решение по т.1 от Протокол №10/27.05.2020 г...

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Ренета Райкова на Пон., 11.05.2020 - 10:44
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 3, Протокол № 13/ 28.06.2016 г.; изменен и допълнен: по т.7, Протокол №9/28.04.2020 г.