Иван Миленов Иванов

СНИМКА
Иван Миленов Иванов
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 10.03.1986
Професия: Ръководител екип
Образование: Висше
Избран с политическа сила: ПП СЕК
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Привличане на инвеститори на територията на гр. Бургас. Развитие на спорт и образование в гр.Бургас.
Телефон за контакти: 0883318676

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ПИТАНЕ № 08-00 13009 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 10:59
ОТНОСНО

от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Извършване на мероприятия на територията на Община Бургас, които да предпазят населението от ухапвания от комари и кърлежи през летния период

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 13083 / 21.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 25.07.2022 - 09:56
ОТНОСНО

от Иван Иванов - председател на ПГ на ПП СЕК относно: Присъствие на инж.Г. Тенев на заседанието на Общински съвет - Бургас, насрочено за 26.07.2022г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13157 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 14:17
ОТНОСНО

от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Натрупани задължения на ПК "БРИЗ" към Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13318 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:19
ОТНОСНО

от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Предприети съдебни действия от страна на община Бургас по оспорване на Решение № БП-Ц-17/29.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13420 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 15:00
ОТНОСНО

от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Цялостното състояние на инфраструктурата на гр.Българово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13421 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 14:55
ОТНОСНО

от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Извършване на оглед на състоянието на пешеходните пътеки на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 13450 / 18.11.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 21.11.2022 - 10:07
ОТНОСНО

от Иван Иванов и Красимир Тодоров - общински съветници от ПП СЕК, относно: Преименуване на стадион "Червено знаме", намиращ се в квартал Долно Езерово, гр.Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13485 / 21.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 22.11.2022 - 09:17
ОТНОСНО

от Иван Иванов  и Росен Топкаров - общински съветници от  ПП "Средна европейска класа", относно: Изграждане на детска болница в град Бургас (КСС)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13486 / 21.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 22.11.2022 - 09:14
ОТНОСНО

от Иван Иванов  и Росен Топкаров - общински съветници от  ПП "Средна европейска класа", относно: Изграждане на детска болница в град Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13620 / 05.01.2023 г.

Деан Бончев на Пет., 06.01.2023 - 08:37
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ "Зора" и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13652 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 15:10
ОТНОСНО

от Иван Иванов  - общински съветник от  ПП "Средна европейска класа", относно: Системни нарушения на търговски преместваем обект, намиращ се на територията на кметство Твърдица
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13653 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 15:11
ОТНОСНО

от Иван Иванов  - общински съветник от  ПП "Средна европейска класа", относно: Финансиране и изграждане на допълнителен корпус към ОУ "Христо Ботев" кв.Сарафово, гр.Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13785 / 16.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 11:50
ОТНОСНО

от Иван Иванов  - общински съветник от  ПП "Средна европейска класа", относно: Приходи от "Синя зона", Зелена зона" и "Зона с комбиниран режим" за 2022 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13862 / 09.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.03.2023 - 14:02
ОТНОСНО

от общински съветници от Общински съвет - Бургас, относно: Изтичащ договор на веригата Lafka на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14071 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 09:14
ОТНОСНО

от Иван Иванов  - общински съветник от  ПП "Средна европейска класа", относно: Състоянието на обществено достъпните площадки за игра, кътове за отдих, открити фитнеси разположени на озеленени площи за широко обществено ползване на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14072 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 09:09
ОТНОСНО

от Иван Иванов  - общински съветник от  ПП "Средна европейска класа", относно: Отличия и награди, връчени от Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14193 / 16.06.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 16.06.2023 - 17:49
ОТНОСНО

от Иван Иванов  - общински съветник от  ПП "Средна европейска класа", относно: Свикване от Община Бургас на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14192 / 16.06.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 19.06.2023 - 11:21
ОТНОСНО

от Иван Иванов  - общински съветник от  ПП "Средна европейска класа", относно: Кандидатстване за процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по прецедура „ Подкрепа за устойчево енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“ на Националния план за възстановяване и устойчевост. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14331 / 14.07.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.07.2023 - 15:34
ОТНОСНО

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Състоянието на водопреносната и канализационна система в село Равнец
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14439 / 17.08.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.08.2023 - 14:22
ОТНОСНО

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Неизпълнение от страна на Община Бургас на взето решение по докладна записка № 08-00-14193/ т.28 от Протокол 52/27.06.23г. на Общински съвет -Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14438 / 17.08.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.08.2023 - 16:03
ОТНОСНО

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Залагане на средства в бюджета на община Бургас за 2023г. в размер на 30 000 лв. - целева субсидия за покупка на болнични легла за отделението по кожни и венерически болести, отделението по инфекциозни болести и отделението по нефрология на „УМБАЛ Бургас“ АД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14558 / 08.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 12.09.2023 - 10:58
ОТНОСНО

от общински съветници, относно: Предоставяне на финансова помощ за отстраняване на щетите от наводнението в община Царево

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14600 / 15.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:24
ОТНОСНО

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Цялостното състояние на инфраструктурата на гр.Българово
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
15.09.2023 г.