Христо Пламенов Панайотов

СНИМКА
Христо Пламенов Панайотов
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 28.09.1980 г.
Професия: Финансист
Образование: Магистър "Публични финанси"
Чужди езици: Английски, френски, руски
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: 0899 906 761

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9310 / 15.11.2019 г.

Ренета Райкова на Ср., 20.11.2019 - 11:43
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от ремонт на кръстовището на ул. "Странджа планина" и бул. "Сан Стефано" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9387 / 28.11.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 28.11.2019 - 16:31
ОТНОСНО

от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Подпомагане на новородени деца в Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9522 / 08.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 17:03
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Деца, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9668 / 05.02.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 05.02.2020 - 15:26
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Отмяна на решение от 30.10.2018 г. на Общински съвет - Бургас по докладна записка, вх. №08-00-7917/05.02.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9689 / 07.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 07.02.2020 - 15:52
ОТНОСНО

от Христо Пламенов Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9850 / 05.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 06.03.2020 - 13:39
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Одитен комитет на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9866/ 11.03.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 11.03.2020 - 14:43
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Замърсяване около бл. 4 и бл. 8 в жк. Изгрев

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10018 / 21.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 27.04.2020 - 10:50
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Изпълнение на Бюджет на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10019 / 21.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 27.04.2020 - 10:53

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10068 / 04.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 04.05.2020 - 14:20
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10163 / 21.05.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 21.05.2020 - 14:31
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Подмяна на контейнери за битови отпадъци в кв. Република 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10208 / 08.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 08.06.2020 - 11:48
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Предприемане на мерки за недопускане на нови инциденти на "Бургаския мост" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10255 / 19.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 19.06.2020 - 16:57
ОТНОСНО

от Христо Пламенов Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на правилниците за организацията и дейността на: 1. Общинско предприятие „Чистота еко“; 2. Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“; 3. Общинско социално предприятие „Морски знаци"; 4. Общинско предприятие „Общински имоти“; 5. Общинско предприятие „Спортни имоти“; 6. Общинско предприятие „Транспорт“; 7. Общинско предприятие „Туризъм“ и 8. Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „зелени асистенти“  в Община Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10298 / 22.06.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 25.06.2020 - 16:52
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Състояние на подлеза до "Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника" за преминаване на бул. "Демокрация"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10389 / 17.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 17.07.2020 - 09:36
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Разработване на програма и стратегия за подкрепа на стартиращи предприятия (старт-ъпи) на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10530 / 16.09.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.09.2020 - 16:41
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Състояние на водоснабдителна мрежа и качество на питейната вода в с. Димчево, Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10531 / 16.09.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.09.2020 - 16:45
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Гробищен парк, с. Извор, Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10625 / 12.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 12.10.2020 - 14:04
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Изпълнение на решения на Общински съвет - Бургас от заседание №8/31.03.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10751 / 04.11.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 04.11.2020 - 16:33
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно:
Постъпления от продажба на общински жилища - Оттеглено от вносителя

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10752 / 04.11.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 04.11.2020 - 16:38
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Възможност за изплащане на еднократна финансова помощ на служителите от "първа линия"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10758 / 06.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.11.2020 - 17:10
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10875 / 25.11.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.11.2020 - 13:19
ОТНОСНО

от групата на БСП в Общински съвет - Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID-19

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10901 / 07.12.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 07.12.2020 - 16:15
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Качество на атмосферния въздух на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10921 / 11.12.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 11.12.2020 - 14:59
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Внасяне на проект на Бюджет 2021 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11008 / 08.01.2021 г.

Деан Бончев на Вт., 12.01.2021 - 15:51
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Предприети мерки за преодоляване на водната криза 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11009 / 08.01.2021 г.

Деан Бончев на Вт., 12.01.2021 - 15:55
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Реконструкция на бул. "Демокрация" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11036/ 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 15:09
ОТНОСНО

от Христо Панайотов и Стоян Коларов - общински съветници от ПП БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба  на общински жилища 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 11073 / 22.01.2021 г.

Деан Бончев на Пон., 25.01.2021 - 13:37
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - ръководител на група съветници от ПП БСП в общински съвет - Бургас, относно: Проект на дневен ред на 19-то заседание на Общински съвет - Бургас, свикано за 26.01.2021 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11141 / 10.02.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 10.02.2021 - 13:22
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас от Заседание 8/31.03.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11166 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 14:41
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Поети ангажименти за разходи на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11194 / 15.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 22.02.2021 - 15:43
ОТНОСНО

от Васил Иванов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в конкурс за изграждане на активно съоръжение за забавление 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11272 / 25.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 01.03.2021 - 13:21
ОТНОСНО

от Васил Иванов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в инициативата на Гората.бг за засаждане на дървета на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11284 / 04.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 05.03.2021 - 13:26
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Обявяване на 6-ти декември /Никулден/ за неприсъствен ден на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11285 / 04.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 05.03.2021 - 13:31
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Опазване на зелената система на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11347 / 31.03.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 01.04.2021 - 14:17
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Състояние на пътя, свързващ кв. Лозово с ул. "Одрин" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11460 / 07.05.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 11.05.2021 - 14:18
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Регулиране на пътни знаци на частта от пътните участъци от републиканските пътища, преминаващи пред гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11579 / 01.06.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:06
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Реконструкция на бул. "Демокрация" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11586 / 04.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 07.06.2021 - 15:20
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Констатирани нарушения по отношение на среднощния шум от мотоциклети и предприетите мерки

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11609 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:29
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11646 / 18.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.06.2021 - 17:57
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Инцидент с атракционно влакче в "Морска градина" - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11647 / 18.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.06.2021 - 18:04
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за работа на фонд "Култура" на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11855 / 23.08.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 24.08.2021 - 10:00
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Интегрирана система за управление на трафика на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11897 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 12:55
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11942 / 15.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.09.2021 - 16:18
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Заличени пешеходни пътеки на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11957 / 23.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.09.2021 - 16:09
ОТНОСНО

от Георги Спасов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Сграда на ОУ "Христо Ботев"- кв.Сарафово

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11986 / 05.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 06.10.2021 - 11:47
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Финансовото подпомагане на спортните клубове от Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12005 / 12.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 12.10.2021 - 16:45
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12006 / 13.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.10.2021 - 08:44
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Бетонни елементи на плаж "Бургас - Север" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12020 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 14:08
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Дейност по вътрешен одит на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12259 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 16:17
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2022 за ремонт на ул. "Втора", ул. "Трета" и ул. "Пета" в с. Брястовец

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12260 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 16:13
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2022 за ремонт на ул. "Шейново", ул. "Никола Вапцаров" и ул. "Атанас Манчев" в гр. Българово

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12366 / 13.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.01.2022 - 16:15
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Организация на отоплението в новите електрически автобуси
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12860 / 01.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.06.2022 - 13:21
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Поддържане на тревните площи в Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13288 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 13:56
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Спасов, Георги Георгиев, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Изграждане на тротоар на улица „Девети септември” в участъка от моста на река „Чукарлийка” до края на улицата. Асфалтиране на улиците и ремонт на тротоарите на: ул. „Съветска”, ул.„Гагарин” и ул.„Тракия”

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13423 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 09:40
ОТНОСНО

от Христо Панайотов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Стоян Коларов - общински съветници от БСП, относно: Отделяне на средства за честване на 80-годишнината от рождението на проф. Стефан Данаилов 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13620 / 05.01.2023 г.

Деан Бончев на Пет., 06.01.2023 - 08:37
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ "Зора" и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13634 / 13.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 11:02
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонтни дейности по ул. "Шейново", ул. "Н. Вапцаров", ул. "Ат. Манчев", ул. "Обходна" в гр. Българово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13635 / 13.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 11:06
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт на ул. "Втора", ул. "Трета", ул. "Пета" и ул. "Двадесета" в село Брястовец

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13738 / 03.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 03.02.2023 - 16:03
ОТНОСНО

от  Васил Иванов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Разполагане на съоръжение за активни забавления
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13871 / 15.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 16.03.2023 - 14:48
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Промяна на системата на сметоизвозване на улици с една активна лента за движене

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13889 / 21.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.03.2023 - 10:04
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Разписание на автобусните линии от и до терминал Меден Рудник
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14044 / 11.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 15.05.2023 - 08:56
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Ремонт на улица "Фердинандова"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14047 / 12.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 15.05.2023 - 14:39
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Състояние на пътната настилка пред 4 РПУ - Бургас в ж.к. "Меден рудник"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14061 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 10:14
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Образуване на „Временна комисия за проучване на възможностите за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия– Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
17.05.2023 г.