Евелина Василева Михалева

СНИМКА
Евелина Василева Михалева
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 24.05.1976 г.
Професия: Мениджър
Образование: Висше
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Не
Акцент през мандата: Транспорт; пътна инфраструктура; безопасност на транспорта и движението
Телефон за контакти: 0888 601 095

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 9317 / 15.11.2019 г.

Ренета Райкова на Ср., 20.11.2019 - 09:37
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието " Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9458 / 11.12.2019 г.

Деан Бончев на Ср., 11.12.2019 - 14:43
ОТНОСНО

от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, относно: Обособяване на специално място за временно пребиваване на туристически автобуси 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9472 / 17.12.2019 г.

Ренета Райкова на Вт., 17.12.2019 - 16:24
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Ремонт на ул. "Климент Охридски", в частта от ул. "Гладстон" до бул. "Княгиня Мария Луиза", гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9533 / 09.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 13:51
ОТНОСНО

от Калояна Живкова, Тони Минасян и Евелина Михалева - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на "Киноклас 2020", в рамките на "София филм фест на брега" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9557 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 16:57
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Евелина Михалева - общински съветници, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9582 / 16.01.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 16.01.2020 - 11:11
ОТНОСНО

от Красимира Маркович, Евелина Михалева и д-р Борис Ангелов - общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас, относно: Трансформиране на част от ул. "Брацигово", кв. "Сарафово, в пешеходна зона

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9922 / 24.03.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.03.2020 - 09:25
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10112 / 14.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 10:17
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - председател на комисията по транспорт към Общински съвет - Бургас, относно: Обособяване на автобусна спирка за временно спиране на туристически автобуси 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10439 / 27.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 27.07.2020 - 15:15
ОТНОСНО

от проф.д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, Красимира Маркович - председател на ПК по бюджет и финанси, д-р Антонио Душепеев - председател на ПК по здравеопазване, арх. Петър Статев - председател на ПК по устройство на територията, Анелия Иванова - председател на ПК по конфликт на интереси, проф. д-р Сотир Сотиров - председател на ПК по наука, иновации и оперативни програми, Веселин Пренеров - председател на ПК по култура и читалищна дейност, инж. Виолета Илиева - председател на ПК по образование, Евелина Василева - председател на ПК по транспор, относно: Решение по т. 41 от проведеното на 28.04.2020 г. на Общински съвет - Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10544 / 18.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.09.2020 - 16:39
ОТНОСНО

от Евелина Михалева – Председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров - зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов  и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10673 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 17:20
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10763 / 09.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.11.2020 - 15:57
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - председател на постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10826 / 13.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 16.11.2020 - 16:31
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на двора на Детска градина „Звездица“ (филиал), с адрес: гр. Бургас, ул. Лермонтов №9 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10908 / 08.12.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 08.12.2020 - 16:51
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - председател на постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11148 / 11.02.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 11.02.2021 - 09:25
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на парк и спортен комплекс в ж.к. "Меден рудник" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11147 / 11.02.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 11.02.2021 - 15:35
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11158 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 09:39
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за сектор здравеопазване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11453 / 27.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 27.04.2021 - 15:13
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Ремонт на панорамна тераса от балюстри, находяща се на ул. „Брацигово”,  след кръстовището с ул. „Черно море”, кв. „Сарафово”, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11484 / 13.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 08:54
ОТНОСНО

от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки и стоянки за учебни автомобили  на територията на град Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11490 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 13:59
ОТНОСНО

от Евелина Михалева – Председател на Временната комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11491 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 14:09
ОТНОСНО

от Евелина Михалева – Председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров - зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов  и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД , относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12290 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 18:41
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12707 / 06.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 06.04.2022 - 11:32
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12940 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:30
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13623 / 09.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 12.01.2023 - 09:54
ОТНОСНО

от Димо Грудев и Евелина Михалева – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Оказване на помощ и подкрепа на бездомни лица в Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13796 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 13:32
ОТНОСНО

от Евелина Михалева и Димчо Грудев – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Тенис корт в кв.Сарафово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
17.02.2023 г.