Георги Петров Дракалиев

СНИМКА
Георги Петров Дракалиев
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 13.06.1971
Професия: Икономист
Образование: Магистър по икономика; доктор по история
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 1999-2003 г.; мандат 2003-2007 г.; мандат 2015-2019 г.
Акцент през мандата: Общинска собственост; общински дружества; екология; съхраняване на историческата памет
Телефон за контакти: 0882 291 051

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ПИТАНЕ № 08 - 00 9284 / 08.11.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 11.11.2019 - 13:52
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Фестивал на маскарадните игри, народното и художествено творчество, проведен в Бургас от 1 до 3 ноември 2019г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9318 / 15.11.2019 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.11.2019 - 16:37
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Включване на улици от ЦГЧ в капиталовата програма на Община Бургас за 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД № 08 - 00 9345 / 18.11.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 18.11.2019 - 17:26
ОТНОСНО

от Георги Петров Дракалиев - председател на временна комисия  за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 9317 / 15.11.2019 г.

Ренета Райкова на Ср., 20.11.2019 - 09:37
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието " Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9439 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 12:16
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Размера на средствата, с които Община Бургас ежегодно субсидира, дофинансира или подпомага физически и юридически лица, НПО и държавни институции и др.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9458 / 11.12.2019 г.

Деан Бончев на Ср., 11.12.2019 - 14:43
ОТНОСНО

от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, относно: Обособяване на специално място за временно пребиваване на туристически автобуси 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9529 / 09.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 11:45
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9557 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 16:57
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Евелина Михалева - общински съветници, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9559 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 13.01.2020 - 10:52
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Юлиян Георгиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция  на тема "Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878-1944 г." 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9596 / 17.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 20.01.2020 - 13:44
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Непотвърдена информация за изгаряне на боклук от други държави на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9887 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 10:50
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9886 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 16:25
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, арх.Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9922 / 24.03.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.03.2020 - 09:25
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9926 / 26.03.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 26.03.2020 - 15:46
ОТНОСНО

от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10125 / 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 16:34
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, oтносно: Размера на постъпленията от управление на общинската собственост за периода на извънредното положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10126/ 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 16:41
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества и арх. Петър Статев– председател на ПК по устройство на територията, oтносно: Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10127/ 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 16:47
ОТНОСНО

от общинските съветници Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, oтносно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10140 / 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 18:42
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев - членове на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена", включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10181/ 26.05.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 26.05.2020 - 17:45
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 10235 / 16.06.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 16.06.2020 - 10:08
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов, относно: Междублоково пространство, находящо се в гр. Бургас, между бл. 24 на ул. "Цар Калоян" и бл. 11 на ул. "Дебелт" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10273 / 19.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 19.06.2020 - 19:12
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10391 / 17.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 17.07.2020 - 10:48
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев – общински съветник, член на ПК по правни въпроси, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10392 / 17.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 17.07.2020 - 10:55
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветнци, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10412 / 17.07.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 21.07.2020 - 08:34
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10669 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 16:32
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - председател на ПКОСОПД и Николай Стоянов - член на ПКБФ, относно: Съотношението на приходите и разходите на общинските ЕООД за деветмесечието на 2020 г.,  сравнение със същия период на 2019 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10670 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 16:36
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - председател на ПКОСОПД, относно: Размера на постъпленията от разпореждане с общинска собственост за деветмесечието на 2020 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10919 / 10.12.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 11.12.2020 - 14:50
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10959 / 15.12.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 15.12.2020 - 17:34
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас 
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11003 / 04.01.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 04.01.2021 - 14:26
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11015 / 12.01.2021 г.

Деан Бончев на Ср., 13.01.2021 - 13:46
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - общински съветник от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност, от спортния календар на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11016 / 12.01.2021 г.

Деан Бончев на Ср., 13.01.2021 - 13:47
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11029 / 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 11:00
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Декларация

Ренета Райкова на Пон., 25.01.2021 - 16:53
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11168 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 14:49
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Неспазване на решение на Общински съвет във връзка с наименованието на "Рибарското селище" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11169 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 14:56
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Предоставяне на допълнителни средства за еднократно финансово стимулиране на родители

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11170 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 15:01
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Включване на тържествено събитие  в културния календар на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11148 / 11.02.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 11.02.2021 - 09:25
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на парк и спортен комплекс в ж.к. "Меден рудник" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11374 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:49
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11432 / 19.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 20.04.2021 - 16:26
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Създаване на временна комисия със задача: Преразглеждане списъка на удостоените с почетни звания по Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас лица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11433 / 19.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 20.04.2021 - 16:31
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев - общински съветник и председател на ВМРО - Бургас, относно: Провеждане на гей парад с концерт на пл. „Тройката“ и демонстративно шествие на „нехетеросексуални, трансджендър, интерсекс хора“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 11436 / 20.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 23.04.2021 - 10:29
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Отбелязване на 150 години от смъртта на Дамян Груев 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 11437 / 20.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 23.04.2021 - 10:34
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Отбелязване на 150 години от смъртта на Емил Чакъров

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11472 / 12.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 14:45
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници относно: Извънредния график за месец април на Мобилната лаборатория за качеството на атмосферния въздух

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11473 / 12.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 14:48
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници относно: Дарените на КАТ - Бургас газ анализатори и димомер за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 11545 / 19.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 19.05.2021 - 16:53
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Поставяне на паметна плоча на големия български поет и писател Иван Вазов

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 11669 / 21.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 21.06.2021 - 16:10
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12012 / 14.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 08:35
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Опасни и неугледни сгради по ул. "Александровска" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12013 / 14.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 08:39
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Съпоставка на разходите за обслужване на "зелена зона" в Бургас, спрямо получените приходи
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12164/ 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 14:02
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12277 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 16:39
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12287 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:54
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за преименуване на илици на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12290 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 18:41
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12303 / 14.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.12.2021 - 11:10
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нова улица на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12390 / 17.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 11:54
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Детайлно замерване на качеството на атмосферния въздух в ЦГЧ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12419 / 24.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 24.01.2022 - 15:36
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Подпомагане на наематели на общински нежилищни имоти и лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ, за справяне с икономическите последици, вследствие удължената епидемиологична обстановка 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12468 / 10.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 10.02.2022 - 16:31
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Изготвяне и приемане на наредба на основание чл.13а от ЗУТ

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12469 / 10.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 10.02.2022 - 16:35
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Състоянието на подземните скривалища и бомбоубежища в Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12652 / 25.03.2022 г.

Деан Бончев на Пет., 25.03.2022 - 17:36
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Брой и състояние на KСЗ (бомбоубежища), собственост на публичните предприятия с общинско участие в капитала 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12783 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 09.05.2022 - 14:39
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Създаване на нови индустриални зони и разширяване на съществуващите такива на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12829 / 16.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.05.2022 - 17:07
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13007 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 11:03
ОТНОСНО

д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Придвижване на граждани с велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13285 / 12.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 14:11
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13286 / 12.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 14:14
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Реализирани инвестиции и осигурени работни места от инвеститори на територията на община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13378 / 04.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 07.11.2022 - 16:50
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев  - общински съветник от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Премахване на съборените от ураган дървета и клони на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13428 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 09:33
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Локациите, на които мобилната автоматична станция за измерване КАВ е работила през периода 01 юни – 31 август 2022 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13632 / 12.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 12.01.2023 - 14:18
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - общински съветник от ПП "ВМРО-Българско национално движение", относно: Избор на председател на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13676 / 20.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:34
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Включване на събитие по повод 150 години от гибелта на Васил Левски в културната програма на Община Бургас за 2023 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13677 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:45
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13943 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 17:44
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Обявяване на месеци на културното наследство на тракийските и македонски бежанци в Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13926 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.04.2023 - 10:08
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев  – председател на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянна комисия по устройство на територията, относно: Предложение за преименуване на стадион "Червено знаме", намиращ се в квартал Долно Езерово, гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13925 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.04.2023 - 10:26
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Просрочени задължения към община Бургас на концесионера на подземния паркинг под пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
03.04.2023 г.