Георги Митев Митев

СНИМКА
Георги Митев Митев
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 28.12.1967 г.
Професия: Ветеринарен лекар
Образование: Висше - доктор по ветеринарна медицина
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП СДС
Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г.
Телефон за контакти: 0899 999 249

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ПИТАНЕ № 08 - 00 10082 / 08.05.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 12.05.2020 - 14:04
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов и д-р Георги Митев - общински съветници от Съюза на демократичните сили, относно: Предприети действия по решение на Общински съвет - Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10247 / 18.06.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 18.06.2020 - 16:47
ОТНОСНО

от Станимир Димитров Апостолов и Георги Митев Митев - общински съветници от ПП СДС, относно: Придобиване на комуникативни умения за общуване с хора с увреден слух, чрез обучение по жестономичен език на служители от общинска администрация, за осигуряване на ефективна и равностойна комуникация с уязвимите хора и улесняване достъпа им до социални и обществени услуги, и за по-доброто им интегриране в обществото

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10917 / 10.12.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 10.12.2020 - 15:00
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов и Георги Митев - общински съветници от ПП СДС, относно:  Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса , за справяне с икономическите последици , вследствие въведените със Заповед № РД - 01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България противоепидемични мерки 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11094 / 27.01.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 28.01.2021 - 12:30
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов - зам.-председател на ПКБФ и от Георги Митев - председател на ПКООСЗХ, общински съветници от СДС, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие въведените в страната противоепидемични мерки, във връзка с COVID - 19 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11318 / 19.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 22.03.2021 - 11:15
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов – зам.председател на ПК по Бюджет и финанси - общински съветник от ПП СДС и Георги Митев - председател на ПК по околна опазване на околната среда, земеделие и храни - общински съветник от  ПП СДС,oтносно: Мерки за защита на гражданите и бизнеса вследствие на въведените в страната временни противоепидемични мерки във връзка с COVID-19

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11984 / 01.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.10.2021 - 11:37
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов и Георги Митев - общински съветници от ПП СДС, относно: Решение по т. 16 от проведеното на 27.11.2018 г. заседание на ОбС - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
19.10.2022 г.