Жейна Драгомирова Жекова

СНИМКА
Жейна Драгомирова Жекова
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 27.04.1974 г.
Професия: Икономист
Образование: Висше, икономическо
Чужди езици: Руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Не
Акцент през мандата: Бюджет и финанси
Телефон за контакти: 0882 999 944

Обновено на
22.06.2022 г.