Васил Иванов Иванов

СНИМКА
Васил Иванов
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 25.11.1988
Професия: Инженер-телекомуникации
Образование: Висше
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП БСП
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Социална политика, насочена към младите семейства и хора в неравностойно положение

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ПИТАНЕ № 08 - 00 10643 / 14.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 15.10.2020 - 09:39
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. "Одрин", гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10661 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 15:20
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Васил Иванов, Павел Маринов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Саниране на сградата на Културния дом в с. Равнец, асфалтиране, отводняване и ремонт на ул. „Марица”

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10662 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 15:26
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Васил Иванов, Павел Маринов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2021 г. за ремонт и асфалтиране на ул. „Втора”, ул. „Пета” и ул. „Двадесета” в с. Брястовец, както и за изграждане на спортно игрище 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10765 / 09.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.11.2020 - 16:08
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от БСП, относно:  Поставяне на пейки пред Младежкия дом в кв. Долно езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10777 / 11.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 10:18
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне на психологична подкрепа за гражданите на община Бургас - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10778 / 11.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 10:22
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне на безвъзмездна психологична подкрепа на бургаските лекари и здравни работници

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10875 / 25.11.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.11.2020 - 13:19
ОТНОСНО

от групата на БСП в Общински съвет - Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID-19

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10933 / 14.12.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 14.12.2020 - 11:30
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от БСП, относно: Поддръжка и почистване на съществуващи детски площадки 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11026 / 14.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 10:22
ОТНОСНО

от Васил Иванов Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Недобра осветеност на алеите в Морската градина и велоалеята от Бургас до кв. Сарафово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 11102 / 29.01.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 01.02.2021 - 11:05
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Проект за реконструкция на ул. "Одрин", гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11194 / 15.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 22.02.2021 - 15:43
ОТНОСНО

от Васил Иванов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в конкурс за изграждане на активно съоръжение за забавление 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11272 / 25.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 01.03.2021 - 13:21
ОТНОСНО

от Васил Иванов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в инициативата на Гората.бг за засаждане на дървета на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11475 / 12.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 14:54
ОТНОСНО

от Васил Иванов Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Гробищен парк в кв. Долно Езерово

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11602 / 11.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 14.06.2021 - 09:22
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от БСП, относно: Поставяне на химическа тоалетна в Спортен център "Славейков" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11603 / 14.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:00
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от БСП, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11608 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:08
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от БСП, относно: Разширяване на гробищния парк в кв. Долно езерово - оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11609 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:29
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11902 / 13.09.2021 г.

Деан Бончев на Пон., 13.09.2021 - 18:38
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Разширяване на гробищния парк в кв. Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11950 / 17.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.09.2021 - 12:35
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от БСП, относно: Обозначаване на паркоместа в кв. Долно Езерово

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11951 / 17.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.09.2021 - 12:38
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от БСП, относно: Опасна отсечка в ж.к. Меден рудник

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12037 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.10.2021 - 13:36
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на пътната мрежа в кв. Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12042 / 18.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 12.11.2021 - 14:58
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Нерегламентирано преминаване на тежкотоварни камиони през кв. Долно Езерово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12127 / 12.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 12.11.2021 - 14:42
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. "Лом", кв. Долно езерово, гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12360 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 15:32
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Поставяни заграждения  пред търговски обекти в кв. Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12361 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 15:37
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Лошо състояние на ул. "Северна" и ул. "Пасат" в кв. Долно Езерово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12660 / 25.03.2022 г.

Деан Бончев на Пет., 25.03.2022 - 17:49
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на тротоар в кв. Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12661 / 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:19
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Използване на общински терен

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12941 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:33
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на канализация и помпена станция в гр. Българово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13011 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 10:55
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Безстопанствени кучета в парк "Минерални бани" кв. Ветрен
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13097 / 25.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 27.07.2022 - 09:54
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Развитието на казуси свързани с кв.Долно Езерово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13288 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 13:56
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Спасов, Георги Георгиев, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Изграждане на тротоар на улица „Девети септември” в участъка от моста на река „Чукарлийка” до края на улицата. Асфалтиране на улиците и ремонт на тротоарите на: ул. „Съветска”, ул.„Гагарин” и ул.„Тракия”

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13317 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:17
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Подмяна на печките на дърва и въглища с екологични уреди
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13423 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 09:40
ОТНОСНО

от Христо Панайотов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Стоян Коларов - общински съветници от БСП, относно: Отделяне на средства за честване на 80-годишнината от рождението на проф. Стефан Данаилов 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13620 / 05.01.2023 г.

Деан Бончев на Пет., 06.01.2023 - 08:37
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ "Зора" и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13634 / 13.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 11:02
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонтни дейности по ул. "Шейново", ул. "Н. Вапцаров", ул. "Ат. Манчев", ул. "Обходна" в гр. Българово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13635 / 13.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 11:06
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт на ул. "Втора", ул. "Трета", ул. "Пета" и ул. "Двадесета" в село Брястовец

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13738 / 03.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 03.02.2023 - 16:03
ОТНОСНО

от  Васил Иванов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Разполагане на съоръжение за активни забавления
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13862 / 09.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.03.2023 - 14:02
ОТНОСНО

от общински съветници от Общински съвет - Бургас, относно: Изтичащ договор на веригата Lafka на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13911/ 29.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 30.03.2023 - 13:36
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от БСП, относно: Неправомерно паркирани МПС пред бл.14 в ж.к "Меден Рудник"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
30.03.2023 г.