Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол №21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ