Правилник за работата на фонд „Култура“ на община Бургас

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3 от Протокол №33/22.02.2022 г., по т.6 от Протокол №41/14.09.2022 г., по т.2 от Протокол №49/28.02.2023 г.