НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.4,  Протокол № 30/ 20.12.2021 г.