ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА В ОБЩИНСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Ср., 31.05.2023 - 11:00
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 01.06.2023 г., за предложения и становища по настоящия Проект на правилник за условията и реда за разходване на средства в Общинския...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пет., 07.04.2023 - 16:59
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 08.04.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение Проект на Наредба за условията и реда за поставяне на...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пет., 16.12.2022 - 16:45
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.12.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пет., 04.11.2022 - 14:17
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 05.11.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас. Предложения...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пет., 16.09.2022 - 15:13
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 17.09. 2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пет., 09.09.2022 - 11:09
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.09.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите...

ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Гергана Чанакова на Ср., 02.03.2022 - 16:19
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия Проект на Генерален план за организация на движението /ГПОД/ Предложения могат да...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Четв., 25.11.2021 - 15:13
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 26.11.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Деан Бончев на Пет., 29.10.2021 - 14:15
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 30.10.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 11:30
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.10.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 11:26
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.10.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 07.09.2021 - 15:47
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 8 септември 2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на „НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пет., 13.08.2021 - 16:51
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 14.08.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 10:25
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 17.07.2021 г., за предложения и становища по настоящия Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 08.06.2021 - 16:41
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 09.06.2021 г., за предложения и становища по настоящия Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на...

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 10.05.2021 - 16:24
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 11.05.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и...

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Ср., 28.04.2021 - 15:29
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 29.04.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилник за еднократно финансово стимулиране на родителите за насърчаване...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА” НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Четв., 04.02.2021 - 16:53
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 05.02.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА” НА ОБЩИНА БУРГАС. Предложения...

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Ср., 06.01.2021 - 17:02
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.01.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите...

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

Ренета Райкова на Ср., 06.01.2021 - 17:00
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.01.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Четв., 17.12.2020 - 10:17
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 18 декември 2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането...

ПРАВИЛНИК ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 15.12.2020 - 17:52
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.12.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за еднократно финансово стимулиране за насърчаване на раждаемостта и подпомагане...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 02.11.2020 - 10:14
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 30.10.2020 - 13:49
На заинтересованите лица се предоставя 60-дневен срок, считан от 31.10.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас. Предложения...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Ср., 14.10.2020 - 13:08
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.10.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 17.08.2020 - 16:31
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.08.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията на Общинския съвет, неговите...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 20.07.2020 - 13:57
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 21.07.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 03.07.2020 - 11:12
На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок, считано от датата на публикуване г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 16.06.2020 - 09:54
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 16.06.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в община...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 01.06.2020 - 15:19
На заинтересовани лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 02.06.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредба за опазване на обществения ред на територията...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Ренета Райкова на Четв., 26.03.2020 - 16:16
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Ренета Райкова на Четв., 12.03.2020 - 17:03
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПОРТ“

Ренета Райкова на Четв., 12.03.2020 - 16:57
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

Ренета Райкова на Четв., 12.03.2020 - 16:53
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинското предприятие...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ“ В ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Четв., 12.03.2020 - 16:45
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО“

Ренета Райкова на Четв., 12.03.2020 - 16:41
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Ренета Райкова на Четв., 12.03.2020 - 16:37
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „МОРСКИ ЗНАЦИ“

Ренета Райкова на Четв., 12.03.2020 - 16:32
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско социално...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Ренета Райкова на Пон., 24.02.2020 - 15:02
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилник за реда на предоставяне на целеви финансови средства...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Ренета Райкова на Пон., 24.02.2020 - 14:53
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНИ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Ренета Райкова на Пон., 24.02.2020 - 14:50
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Ренета Райкова на Пон., 24.02.2020 - 14:45
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 18.02.2020 - 13:22
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 19.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОСТАВЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 27.01.2020 - 16:34
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 28.01.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за нов Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 15:28
На заинтересованите лица да се предоставя 14-дневен срок, считан от 10.01.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 30.12.2019 - 13:02
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 31.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет –...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Ренета Райкова на Пет., 13.12.2019 - 15:11
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.12.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Четв., 05.12.2019 - 09:49
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 06.12.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Ренета Райкова на Четв., 21.11.2019 - 09:26
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Четв., 21.11.2019 - 09:24
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Ср., 20.11.2019 - 10:42
На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано от 21.11.2019 год. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 01.11.2019 - 16:16
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински...