Последна промяна

ОТ ДАТА: 21.03.2023 г.

обновено: 16:22:53
от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Решение по т.43 от Заседание №49/28.02.2023г на ОБС-Бургас
обновено: 10:32:37
от Т. Т., Р. И., М.Т., С. И. ,Т. В. и С. К. - наематели на класни стаи в НЕГ "Гьоте" гр.Бургас, относно: Двойно увеличение на наемната цена

ОТ ДАТА: 20.03.2023 г.

обновено: 12:13:32
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 31.03.2023 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 11.04.2023 г. (вторник), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен
обновено: 11:55:50
от Т. Бохосян - изпълнителен директор на "Търговска лига - Глобален аптечен център" АД, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ за завишаване на допустимия Кинт в УПИ VII-842 в кв.68 за новото крило "Мама и аз" на МБАЛ "Сърце
обновено: 10:01:51
от В. Дончев - упълномощен представител на Б. Д., К. Д.-Р. и Л. Д., относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ
обновено: 09:33:17
от А. Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка №589/2023
обновено: 09:27:02
от Щ. Димитров - прокурор в Районна прокуратура, гр. Бургас, относно: Разпоредбите на чл.15, т.1, т.2 и т.3, чл.16, чл.17, ал.1 и ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4, чл.34а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Бургас

ОТ ДАТА: 17.03.2023 г.

обновено: 09:27:17
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно:Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Общински имоти“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“
обновено: 09:20:54
от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Годишен план за дейността на Дирекция "Вътрешен одит" в Община Бургас през 2023 г.
обновено: 09:17:37
от Н. Сидоренко - Председател на Съвета на директорите на "Сидоренко Холдинг"АД и управител на "Сидоинвест"ЕООД и А. Сидоренко - управител на "Сидоренко Фудтех" ЕООД, относно: Предприемане на спешни мерки за недопускане на проектирането и изграждането на жилищни сгради в непосредствена близост до

ОТ ДАТА: 16.03.2023 г.

обновено: 14:53:27
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за
обновено: 14:49:42
от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Промяна на системата на сметоизвозване на улици с една активна лента за движене

ОТ ДАТА: 15.03.2023 г.

обновено: 11:58:42
от Р. Сабах - представляващ фирма “ДИ-М ГРУП” ООД относно: Предоставяне на документи
обновено: 11:53:28
от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Търговски обект "Гъбката"
обновено: 09:31:45
от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Сигнал от Ч. Г. по точка от 41-во заседание на ОБС Бургас

ОТ ДАТА: 14.03.2023 г.

обновено: 12:36:54
от д-р В. Джендов, относно: Иновативен Протонен Ускорител
обновено: 12:28:27
от М. Г. - Управител на "РМ Дар" ООД относно: Сторниране на дължимия наем за периода от последното плащане до настоящия момент-м.06/2022г.

ОТ ДАТА: 13.03.2023 г.