ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13892 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:03
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето 2023 година
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13874 / 16.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.03.2023 - 09:04
ОТНОСНО

от Т. Бохосян - изпълнителен директор на "Търговска лига - Глобален аптечен център" АД, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ  за завишаване на допустимия Кинт в УПИ VII-842 в кв.68 за новото крило "Мама и аз" на МБАЛ "Сърце и мозък"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 13864 / 10.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 14.03.2023 - 12:34
ОТНОСНО

от д-р В. Джендов, относно: Иновативен Протонен Ускорител 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13858 / 06.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.03.2023 - 16:27
ОТНОСНО

от д-р Атанас Димов Бошев - управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД, относно:Продажба на недвижим имот, дълготраен материален актив, включен в капитала на дружеството
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА