ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Гергана Чанакова на Четв., 20.04.2023 - 14:12
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В изпълнение на решение по т.51 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 11.04.2023 г., отразено в Протокол №50...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АПРИЛ 2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.03.2023 - 12:10
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 31.03.2023 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №49 ОТ ДАТА 28.02.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 28.02.2023 - 12:40
СЪДЪРЖАНИЕ
На 28.02.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пет., 10.02.2023 - 09:20
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ФЕВРУАРИ 2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 06.02.2023 - 16:28
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 17.02.2023 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №47 ОТ ДАТА 31.01.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 31.01.2023 - 14:41
СЪДЪРЖАНИЕ
На 31.01.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...