ПОКАНА

Гергана Чанакова на Ср., 03.08.2022 - 14:56
ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД

Гергана Чанакова на Пет., 10.06.2022 - 15:18
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, Комисията класира...

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "БУРГАСИНВЕСТ" ООД

Гергана Чанакова на Пон., 06.06.2022 - 09:50
СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "БУРГАСИНВЕСТ" ООД След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по т.32 от заседание на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.06.2022 - 12:32
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 17.06.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пет., 27.05.2022 - 16:40
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 17.05.2022 - 13:41
СЪДЪРЖАНИЕ
На 17.05.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...