КОМИСИЯ ПО ЧЛ.10, АЛ.4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Георги Иванов Маринчев
Георги Петров Дракалиев
Ренета Тонич Георгиева – ръководител направление „Спортни имоти” в ОП „Общински имоти”
Ирена Атанасова Златева – организатор спортни прояви и първенства в ОП „Общински имоти”
Галина Иванова Страшимирова – гл. юрисконсулт в ОП „Общински имоти Резервни членове:
Десислава Славова – юрисконсулт в ОП „Общински имоти”
Тодор Вълканов – началник отдел „Управление на спортни обекти и съоръжения” в ОП „Общински имоти”